panoramy
Kontakt: (32) 330 21 60, biuro@panoramy.pl

Elektroniczne broszury reklamowe

Publikacje elektroniczne to najtańsza forma prezentacji oferty. Najczęściej spotykane w internecie publikacje w formacie PDF stanowią wierne kopie tych samych wydawnictw w postaci drukowanej.

Wykonywane przez nas w technologii Macromedia Flash broszury reklamowe, są niezwykle efektownym i atrakcyjnym medium reklamowym. Możliwość wertowania stron oraz osadzania na nich zawartości aktywnej (linków, ścieżek dźwiękowych i animacji) sprawia, że choć broszury te sa nośnikiem informacji, doskonale spełniaja tez funkcje reklamowe.


Przykładowe broszury

Poniżej prezentujemy przykładowe broszurki.
Zofia i Włodzimierz Czachowscy: "Wśród stepów Kazachstanu" .
Oprac: Danuta Czachowska-Kozłowska, Zofia Kozłowska. 106 str. Przykład zastosowania wydawnictw typu Flipping Book w branży księgarskiej.
Teodor Parnicki: "28 nieznanych listów do Zofii i Włodzimierza Czachowskich" .
Oprac: Danuta Czachowska-Kozłowska, Zofia Kozłowska. 144 str. Przykład zastosowania wydawnictw typu Flipping Book w branży księgarskiej.
Kraśnik
Przykład broszurki prezentującej zarys folderu reklamowego jednego z podkarpackich miast. Taka forma - przez swoja małą czytelność - nadaje się doskonale do prezentacji podglądu wartościowych, komercyjnych materiałów.
Hotel Copernicus
Kolejne zastosowanie naszej broszurki - galeria zdjęć panoramicznych prezentujących wnętrza jednego z najbardziej znanych krakowskich hoteli.