panoramy
Kontakt: (32) 330 21 60, biuro@panoramy.pl

Pawe│ M│odkowski

Pawe│ M│odkowski, ur. 1975 roku, absolwent Wydzia│u LeÂniego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Fotograf i pilot paralotniowy. W│aÂciciel firmy Locolot, specjalizuj▒cej siŕ w wykonywaniu zdj੠z lotu ptaka.

Wielokrotnie nagradzany i wyrˇ┐niany w polskich i miŕdzynarodowych konkursach fotograficznych m.in.: trzykrotnie w Wielkim Konkursie Fotograficznym National Geographic Polska (2006, 2007 wyrˇ┐nienia; 2008 Grand Prix); zdobywca drugego miejsca w Pilsner Urquell International Photography Awards w kategorii Aerofotografia; nominowany do grona dziesiŕciu najlepszych profesjonalnych fotografˇw krajobrazu w Sony World Photography Awards. W roku 2008 zaproszony przez Nikon Polska do udzia│u w projekcie Nikony Fotografii. Autor publikacji w: National Geographic, Cross Country, Lesie Polskim, G│osie Lasu, Poznaj Žwiat, Zoom, podrŕcznikach fotograficznych, albumach, przewodnikach.

Pawe│ M│odkowski nale┐y do grona nIKON FOTOGRAFII, w listopadzie 2008 roku zdoby│ tez tytu│ fotografa miesi▒ca serwisu www.szerokikadr.pl.

Strona autorska: www.pawelmlodkowski.pl